Gübre Takip Sistemi (GTS), DNA Barkod biyoteknolojisi ve karekod ile gübrenin izlenebilirliğini sağlayarak, sahtecilik, taklit ve tağşişi önlemek, çiftçinin kaynağı belli, birebir izlenebilir gübreleri tedarik etmesini sağlamak amacıyla uygulamaya konmuştur. Gübre politikalarının belirlenebilmesi için gerekli verileri sağlar. Bu özellikleri ile GTS; • Sahte ve tağşiş Gübre satışını önler,. • Gübre politikalarının belirlenmesinde doğru, hızlı ve anlık veri sağlar. • Üretici/İthalatçı-Dağıtıcı-Çiftçi arasında güven zinciri oluşturur. • Gübre piyasası hakkında veri sağlar.