- Sağlıklı, hızlı ve doğru İstatistiki veriye erişim sağlanacaktır. - Bu bilgiler ışığında yüksek katma değerli araştırma ve üretimler yapabilecektir. - Üretici/İthalatçı Firmalar ileriye yönelik projeksiyonları daha rahat oluşturulabilecektir. - Gübre tüketim eğilimlerini net bir şekilde görülebilecektir. - Yıllık üretim veya ithalat planlamaları daha iyi yapılabilecektir.